Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Световната банка за пореден път подчерта един от основните недъзи на българската държава - слабата съдебна система. В специален доклад на международната финансова институция изрично се казва, че правната и регулативна рамка в България остава изключително сложна, а спазването на договорите е много слабо. Според експертите на банката е необходимо опростяване на процедурите за прилагане на договорите и на режимите за издаване на лиценз, даването на възможност за регистриране на фирми извън съда и премахване или намаляване на минималния капитал за частни фирми с ограничена отговорност. Подчертава се, че е нужно да се въведе срок за даване на отговор (мълчаливо съгласие) при регистрация и лицензиране на фирми. (Повече за доклада на Световната банка на стр.27).

Банка ДСК е кредитната институция с най-голяма печалба за 2005-а. Това показват предварителните данни за изминалата година, публикувани на сайта на БНБ. Според тях печалбата на Банка ДСК е 122.5 млн. лв., на БУЛБАНК, която бе традиционен лидер по този показател - 94.5 млн. лева. На трето място е ОББ с печалба от 93.9 млн. лева.

ДЗИ Банк получи официален сертификат от международната картова организация МастерКарт (MasterCard) за обслужване на чипкарти на своите банкомати. Банковата карта с вграден чип (електронен процесор) осигурява съхраняване по-голяма база данни за картодържателя, както и много по-високо ниво на защита при използването й. В момента ДЗИ Банк приключва сертифицирането и на ПОС терминалните си устройства.

Банка Алианц България удължи промоционалната си кампания по жилищните кредити. Тя включва възможност за клиента предсрочно да погаси своя заем без да плаща такса за това, както и да го предоговори на по-ниска лихва. От 1 февруари банката понижи с 0.5% годишните лихви по ипотечните си кредити. Намалените лихвени условия важат за заемите в евро и зависят от периода на изплащане.

БУЛБАНК започва да издава първите за България карти ВИЗА Бизнес с новото лого на Виза Интернешънъл. Една от най-важните характеристики на картата, е новата холограмна магнитна лента на гърба й. Защитите, заложени в картата я правят много трудна за фалшифициране и повишава сигурността на гражданите при работа с нея.

Райфайзенбанк (България) намалява първоначалната годишна лихва за кредити за малки фирми на 5.5% за кредити в евро в рамките на промоция до края на април. Максималният срок на кредита е до 10 години, независимо от целта на финансирането - за покупка на оборудване, недвижими имоти, строително-ремонтни работи, обзавеждане и оборотни средства.

На 7 и 8 февруари започнаха работа поделенията на Пощенска банка в Благоевград и в Асеновград. В началото на миналата седмица официално бяха прерязани лентите и на две обновени сгради на финансовата институция в Петрич и Казанлък.

БНБ пуска в обращение от 14 февруари 2006 г. нова сребърна възпоменателна монета с нанесено оцветяване на тема Лозарство и винопроизводство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във