Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Имена

Антъни Хасиотис, главен изпълнителен директор на Пощенска банка, и всички членове на съвета на директорите й ще бъдат до сряда - 25 януари, в Атина, където ще се проведе редовната среща на мениджърите, управляващи дъщерните банки на И Еф Джи Юробанк Енгарсия. Гръцката кредитна институция притежава 97.2% от капитала на Пощенска банка.

Петър Андронов, главен директор на управление Банков надзор на БНБ, се завърна на 19 януари от Лондон, където бе на двудневна среща на Международната организацията на банковите надзори. На нея са дискутирани предизвикателствата, свързани с въвеждането на новите изисквания за капиталова адекватност известни като Базел II.

Стати Стаев и Николай Неновски, които са членове на УС на БНБ и преподаватели в УНСС, са част от екипа експерти, разработили специален доклад за президента на България, в който се описват предизвикателствата, пред които е изправена страната ни при усвояването на парите от ЕС. Докладът със заглавие Конвергенция и европейски фондове на който Статев и Неновски са редактори, ще бъде представен официално на 22 януари 2006 година.

Апостол Апостолов, председател на КФН, ще обяви на 23 януари 2006 г. започването на работа по проекта на ФАР за Укрепване на административния капацитет на Комисията за финансов надзор за прилагане на законодателството на ЕС в областта на ценните книжа, пенсионното осигуряване и застраховането. На официалната церемония ще присъстват представители на Европейската комисия, както и на полската и испанската финансови надзорни институции.

Тисен фон Хайдебрек, член на управителния съвет на Дойче Банк, е съобщил на организирания на 18 януари 2006 г. в Мюнхен Икономически ден на България, че банката ще открие свое представителство в София до края на 2006 година.

Рожденици
Данаил Каменов, изпълнителен директор на СИБАНК, ще отбележи рождения си ден на 22 януари.
Радка Ръсина, член на надзорния съвет на банка Алианц България, ще почерпи приятели и колеги за рождения си ден на 23 януари.
Христос Кацанис, изпълнителен директор на ОББ, ще приема поздравления за рождения си ден на 24 януари.
Дорчо Илчев, изпълнителен директор на ЮНИОНБАНК, ще отпразнува рождения си ден на 26 януари.
Проф. Радослав Цончев, първият председател на Държавната комисия по ценни книжа, а сега преподавател в Нов български университет, ще чества на 25 януари 60-годишния си юбилей. Тържеството ще е в семейна обстановка и на него освен роднини ще бъдат поканени и близки приятели.

Facebook logo
Бъдете с нас и във