Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

Акционерите на Общинска банка гласуваха единодушно промените в устава й на проведеното на 24 ноември извънредно общо събрание. Според измененията наличните акции на кредитната институция ще се заменят с безналични, така както изисква Законът за банките. Освен това в устава ще бъде записано, че Общинска банка може да извършва консултантски и посреднически услуги по вливания и сливания на публични дружества и анализи на издадените от тях ценни книжа.

Управление Банков надзор на БНБ издаде на Харалампос Киркос сертификат за член на съвета на директорите на Пощенска банка.

Херберт Степич, председател на УС на Райфайзен интернешънъл Банк-Холдинг, който притежава Райфайзенбанк (България), обяви, че печалбата на холдинга за деветте месеца на годината е 334.9 млн. евро - с 28.3% повече в сравнение с края на септември 2004-а.

Пощенска банка пласира третата си емисия ипотечни облигации. Общата номинална стойност на ценните книжа е 30 млн. лв. Водещ мениджър на емисията е Райфайзенбанк (България). Облигациите са със срок на погасяване три години, а доходността, която те ще носят на инвеститорите, е 3.78% годишно.

Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК намаляват с 50% комисионата за разрешаване и отпускане на ипотечни заеми. Това означава, че тази стандартна еднократна такса става 0.75% върху размера на заема. Предложението е валидно при подаване на искане за ипотечен заем по време и един месец след приключване на изложението за недвижими имоти Две стрехи - Immobilia Bulgaria, което се провежда от 24 до 27 ноември в НДК, София. Освен това за всички искания за заем, подадени до края на годината, двете банки няма да начисляват на клиентите такса за предварително проучване, а комисионата за предсрочно погасяване на кредита е намалена наполовина.

Клоновете на ПИБ в Бургас, Стара Загора, Пловдив, Плевен, Русе, Благоевград и Варна вече ще работят до 19 часа, съобщи изпълнителният директор на банката Мая Георгиева. Шест офиса на кредитната институция в София и клоновете й в Пловдив, Бургас и Варна вече работят в събота. Офис Централни хали и офис Народно събрание в София приемат клиенти и в неделя.

На 28 ноември 2005 г. министърът на финансите Пламен Орешарски ще открие дискусионен форум на тема Вътрешният одит в България. Форумът ще се проведе в Грандхотел София. Той се провежда по инициатива на Института на вътрешните одитори в България с подкрепата на Главна дирекция Бюджет към Европейската комисия, Американската агенция за международно развитие (USAID) и програма СИГМА.

Акционерите на фалиралата КАПИТАЛБАНК осъдиха българската държава в европейския съд в Страсбург за това, че не им е било дадено правото на защита срещу решението за отнемане на лиценза на банката. Съдът реши, че акционерите трябва да бъдат обезщетени с по 4000 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във