Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг приключи процедурата по придобиването на втората по големина банка в Украйна Банк Авал. Всички необходими разрешителни от антимонополните власти и националните банки на Украйна и Австрия вече са издадени. За мажоритарния пакет от акции (93.5%) на Банк Авал австрийската банка е платила 1.028 млрд. долара.

Георги Христов Беловски е новият член на управителния съвет и изпълнителен директор на Общинска банка, София. Той ще продължи да изпълнява и длъжността началник на дирекция Корпоративно банкиране на банката.

МастерКард Интернешънъл, Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК започват национално роудшоу в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Велико Търново и Плевен. От 21 октомври до 1 ноември последователно в осемте български града ще се проведат бизнес срещи с представители на микро-, малки, средни и големи предприятия, мултинационални компании, еднолични търговци и хора със свободни професии. На тези срещи ще бъдат представени възможностите за приемане на разплащания с кредитни карти в търговски обекти.

Пощенска банка обяви от 19 октомври 2005 г. нови лихвени проценти по жилищните си кредити - 3.75% в евро и 4.80% в левове, които ще се начисляват през първата година от погасяването им. За остатъчния период лихвата е 8.25% за кредити в левове и евро.

Феста Холдинг АД издаде първата си облигационна емисия с общ номинал от 8 млн. евро. Тя е със срок на погасяване от три години, а лихвата е равна на тримесечния европейски междубанков лихвен процент (ЮРИБОР) плюс надбавка от 4.35% годишно. Главницата се изплаща на две равни погасителни вноски.

ПроКредит Банк отпуска на гражданите специализирани заеми за ремонт на къщи и апартаменти с цел намаляване на разходите за ток и парно. Максималната сума е до 50 000 лева или равностойността им в евро. Срокът за погасяване е до 120 месеца. Годишната лихва е фиксирана за целия срок на кредита и е в размер на 8.75% за суми в евро и 10.5% в левове. Кредити до 5000 лв. могат да се обезпечат само с поръчителство, като при тях годишният лихвен процент е фиксиран на 11.75% за целия срок на кредита.

Облигационната емисия на община Стара Загора бе регистрирана на 18 октомври на Българска фондова борса. Ценните книжа са със срок на погасяване 10 години, общият им номинал е 5 млн. лв., а годишната лихва - 6 процента. Средствата от облигационния заем ще бъдат използвани за ремонт на улиците в града, за строителството на нова сграда на регионалния исторически музей, за реконструкция на операта в Стара Загора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във