Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР 39

Бордът на директорите на Българо-американският инвестиционен фонд (БАИФ) организира на 29 септември 2005 г. прием, на който домакини бяха новият посланик на САЩ в България Джон Байърли и съпругата му Джослин Грийн, както и Франк Бауер, президент и главен изпълнителен директор на БАИФ. На партито в резиденцията на американския посланик гостуваха американски и български бизнесмени, членове на българското правителство, парламентаристи и политици. БАИФ инвестира в България от 1992 г. и е създаден от Конгреса на САЩ за подпомагане на частната инициатива в страната. Фондът е собственик на Българо-американската кредитна банка (БАКБ). Райфайзенбанк пуска ипотечен кредит с неограничен размер и максимален срок от 25 години, с първоначална лихва от 5,8% за първите 3 години от срока на кредита в лева и евро. Лихвата за остатъчния срок на кредита е 8.5 процента. Банката предлага гратисен период до 12 месеца, безплатна застраховка Живот и безплатно издаване на международна карта Виза Електрон или Виза Класик без първоначална годишна такса за обслужване. Комисията за финансов надзор премина към електронно получаване на криптирана и осигурена чрез електронен подпис отчетна информация от пенсионноосигурителните дружества. Управление Надзор на инвестиционната дейност на Комисията за финансов надзор е назначило проверки в БФБ-София и Централен Депозитар по повод жалби, получени в КФН, както и по повод на съобщение, публикувано в електронна медия. Целта на проверките е да бъдат установени фактите по изнесената информация за проблеми при ползване на ИНТЕРНЕТ системата за търговия на фондовата борса COBOS. КФН потвърди проспект за вторично предлагане на емисия обезпечени корпоративни облигации, емитирани от компанията ХипоКредит. Емисията е в размер на 4 млн. евро, разпределени в 4 хил. обикновени, лихвоносни, обезпечени корпоративни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка. Срокът за погасяване на ценните книжа е 36 месеца, а лихвата е равна на шестмесечен Юрибор + 5% годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във