Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ИМЕНА

Стилиян Вътев, главен изпълнителен директор на ОББ, съобщи за БАНКЕРЪ, че рейтинговата агенция ФИТЧ е повишила оценката си за платежоспособността на банката от ВВВ- на ВВВ. Рейтингът ВВВ е равен на този на държавата.Цветилия Стоилкова, досегашен мениджър Човешки ресурси на ХЕБРОСБАНК, и Людмила Стоева, която заемаше същата длъжност в Ейч Ви Би Банк Биохим, са новият мениджърски екип на създаденото общо управление на човешките ресурси в двете банки. Цветелия Стоилкова ще ръководи звеното, а Людмила Стоева ще е неин заместник. Стоилкова е работила в дирекциите, занимаващи се с човешките ресурси на ГлаксоСмитКлайн и на хотел Хилтън. Била е мениджър Човешки ресурси и на Българо-американска кредитна банка.Деян Петков, началник на вътрешната сигурност на БНБ, прекарва летния си отпуск на почивната станция на Централната банка в курорта Св. Константин и Елена. Там летува и членът на УС на БНБ Николай Неновски.Васил Симов, председател на УС и изпълнителен директор на СИБАНК, се завърна от отпуска и пое оперативното управление на кредитната институция в свои ръце. От тази седмица започна лятната почивка на другия изпълнителен директор на банката Данаил Каменов Тодор Тодоров, директор Продуктов мениджмънт на ХЕБРОСБАНК, обяви, че банката намалява с 1% лихвата по ипотечния си заем Хеброс дом. Намалението важи за целия период на изплащане на кредита. Офертата е валидна до 30 септември 2005 година. Промоционалните лихвени нива започват от 5.95% в евро и долари и от 7.95% в левове. Заемът е в размер до 150 хил. лв. (или до 75 хил. евро или долари) и е до 80% от стойността на предложеното за обезпечение жилище. При представяне на всички необходими документи банката отговаря до пет работни дни, а ако не спази този срок, клиентът заплаща само 50% от таксите за обслужване. Заемът е комбиниран с предложение за кредитна ваканция - два месеца през годината, през които клиентът не изплаща вноски.ИменаАдвокат Спас Димитров, който бе председател на УС на Банка ДСК в периода 1998-2001 г., отпразнува рождения си ден на 19 август.Александър Цинцарски, изпълнителен директор на Банксервиз, ще приема поздравления за рождения си ден на 25 август.Николай Попов, директор на Главна данъчна дирекция, ще отбележи рождения си ден на 25 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във