Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Управление Банков надзор на БНБ разреши името на ЕВРОБАНК да бъде променено на ПИРЕОС ЕВРОБАНК.Към 30 юни 2005 г. общата сума на активите на ДЗИ Банк е 940.4 млн. лв., съобщи главният й изпълнителен директор Красимир Ангарски. От началото на 2005 г. банката е увеличила активите си с 30 процента. Привлечените средства от граждани и фирми са 824 млн. лв. - с 24% повече, отколкото в началото на 2005 година. Печалбата на ДЗИ Банк за шестте месеца на 2005 г. е 1.62 млн. лв., като в сравнение със същия период на 2004 г. отбелязва увеличение от 33 процента.Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс в края на май 2005 е 1.26 млрд. евро, или 6% от брутния вътрешен продукт, се казва в публикуваната на 14 юли статистическа информация на БНБ. Това е значително влошаване в сравнение с май 2004 г., когато дефицитът по текущата сметка е бил 943.1 млн. евро, или 4.9 процента. За петте месеца на годината износът на стоки е за 3.56 млрд. евро, като в сравнение със същия период на 2004 г. е отбелязан ръст от 22 процента. С толкова обаче се е увеличил и вносът в България, който в края на май е достигнал 4.89 млрд. евро. Управителят на БНБ Иван Искров откри на 15 юли заключителната дискусия на лятното училище за студенти от икономическите висши учебни заведения, което фондация Атанас Буров организира всяка година. Дискусията бе посветена на съвременното банкиране и в нея участваха подуправителят на БНБ Димитър Костов, председателят на УС на Банка ДСК Виолина Маринова, изпълнителният директор на ЮНИОНБАНК Анна Аспарухова и председателят на УС на Насърчителна банка Димитър Димитров.Комисията за финансов надзор потвърди проспекта на Българо-американска кредитна банка за вторично предлагане (на фондовата борса) на емисията й необезпечени облигации с общ номинал от 8 млн. евро. Срокът за погасяване на ценните книжа е 36 месеца.Комисията по финансов надзор отне правото на инвестиционния посредник Капитал Финанс, София, за извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка и поемане на емисии от ценни книжа.Акционерното дружество със специална инвестиционна цел Адванс Терафонд получи лиценз от Комисията за финансов надзор. Комисията е потвърдила проспекта за публично предлагане на 150 хил. броя акции, всяка с номинал от 1 лев.В публичния бюлетин на длъжниците за юни са добавени още 142 граждани и фирми. За същия период от черния списък са отпаднали 43 длъжници. Данъчните са предали на Агенцията за държавни вземания имената на 117 некоректни платци. На 85 собственици и управители на фирми с неплатени данъци е наложена забрана за напускане на страната, отнети са 72 задгранични паспорта. Общият брой на длъжниците е 6314, като те не са внесли в хазната налози в размер на 2.7 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във