Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

В БНБ не са получавани документи от чуждестранна или българска институция с искане за банков лиценз, научи в. БАНКЕРЪ. Служители на Централната банка неофициално заявиха, че ръководството й не се е отказало от политиката си да не издава нови лицензи и да препоръчва на всички инвеститори, желаещи да стъпят на финансовия ни пазар, да закупят някоя от вече съществуващите у нас банки.Комисията за финансов надзор одобри проспекта на СИБАНК за вторично предлагане на фондовата борса на 2000 броя ипотечни облигации, всяка с номинал от 1000 евро. Срокът на погасяването им е 60 месеца, а лихвата, която ще се плаща по тях, ще е равна на шестмесечния европейски междубанков лихвен процент плюс надбавка от 3.9% годишно.Управителният съвет на БНБ прие на свое заседание на 23 юни отчета за дейността на Монетен двор ЕООД. Печалбата на дружеството за 2004 г. след данъчно облагане е 215 хил. лв., която ще бъде заделена във фонд Резервен.ИНВЕСТБАНК откри нов офис в Хисаря, който до 30 септември 2005 г. ще предлага безплатно откриване на всички видове сметки, 1% надбавка на лихвите по разплащателни сметки на юридически лица и 0.75% надбавка на лихвите по стандартните срочни депозити. При внасяне на пари на каса няма да се събират такси.Първа инвестиционна банка предлага от юни 2005 г. кредит при изгодни условия и облекчена процедура за пазаруване в Техномаркет. Заемът се отпуска само срещу лична карта и попълнено кратко искане за кредит, което се предоставя в офис на ПИБ. Одобрението или отказът на банката се получава за 30 минути. Потребителският банков кредит е до 5 хил. лв., а срокът на погасяване - до три години. Пощенска банка предлага преференциални условия по издаваната от нея кредитна карта Юролайн. До 31 юли собствениците на такива карти могат да теглят с тях пари в брой, като върху ползваните суми ще се начислява годишна лихва от 7.9%, а не както досега - 18.5 процента. Промоцията е валидна за първите три месеца след извършване на транзакцията.Организацията за бързи парични преводи Уестърн Юнион намали тарифите си за левови парични преводи в България. Според новите условия такса се заплаща само при изпращане на пари и е 15 лв. за суми до 500 лв., 35 лв. за суми до 1000 лв., 55 лв. - до 2 хил. лв., 80 лв. - до 5 хил. лв., и 105 лв. - над 5.5 хил. лева. За всеки превод над този лимит се добавят 25 лв. върху тарифата от 105 лева.Общото събрание на Българска асоциация за развитие на лизинговия бизнес (БАРЛБ) взе решение тя да се слее с Българска асоциация на лизинговите компании (БАЛК), при условие че БАЛК вземе също такова решение в срок от четири месеца. Обединението на двете браншови организации трябваше да стане още през януари 2005 година. Четири лизингови компании - ДСК Лизинг, Райфайзен лизинг, Порше лизинг-България и Уникредит лизинг, са приети от общото събрание на БАРЛБ за нови членове на асоциацията. В нея членуват още Афин България, Ейч Ви Би Лизинг, И Еф Джи Лизинг, Интерлийз, Кюн и Партньори България.Четири млади български музикални дарования - Петя Енева, Божана Соколова, Марина Димитрова и Жаклин Прайс, спечелиха конкурс за участие в майсторски класове при световноизвестни преподаватели, които ще се проведат по време на ежегодния Международен музикален форум в Трента, Словения, през юли 2005 година. Фестивалът се организира за пети път от Банк Аустрия Кредитанщалт под патронажа на Виенската филхармония.

Facebook logo
Бъдете с нас и във