Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

БНБ публикува извънредна информация за балансите и отчетите за приходите и разходите на българските кредитни институции. Тя обхваща периода март-април 2005 година. Причината за това нестандартно поднасяне на данните е, че Централната банка реши да не обявява резултатите на финансово-кредитния сектор за първите три месеца на 2005 г., тъй като те бяха силно изкривени от фиктивното отпускане на големи заеми в края на март.Ейч Ви Би Банк Биохим сключи споразумение за получаване на кредитна линия от 22 млн. евро, които ще й бъдат предоставени от германската държавна банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау и Банката за развитие към Съвета на Европа. Парите ще бъдат използвани за отпускане на инвестиционни заеми на фирми, които отговарят на критериите на ЕС за малки и средни предприятия - до 250 служители, до 40 млн. евро годишни приходи от продажби или до 27 млн. евро общи активи. Максималният размер на отпусканите заеми ще е до 250 хил. лв., като кредитите ще финансират до 85% от стойността на проектите. Според изискванията на ЕС заемите не могат да се използват за рефинансиране на вече съществуващи задължения на кредитополучателите.Започнаха проверки в девет застрахователни дружества и един здравен фонд след разпореждане на Ралица Агайн, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и шеф на управление Застрахователен надзор. Това са ДЗИ-Общо застраховане, ЗПАД Булстрад, ОЗК, МЗК Европа, ЗК Юпитер, ХДИ ЗАД, ЗК Лев Инс, ЗК Орел Живот, ЖЗК Български имоти и Български здравноосигурителен фонд. Целта на проверката е да се установи финансовото състояние на компаниите за периода от края на 2004-а до 31 март 2005 година. Предстои да бъдат проверени и други дружества в бранша.Заместник-председателят на КФН и ръководител на управление Застрахователен надзор Ралица Агайн одобри за председател на управителния съвет на Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ АД (ЗОАД ДЗИ АД) Кирко Кирков. Членове на УС на здравното дружество са Емилиян Кунчев, Надежда Тодоровска, Теодора Ставрева и Валентин Ангелов. За заместник-председател на надзорния съвет на ЗОАД ДЗИ АД е одобрен Христо Григоров, а за член на НС на ЗОАД ДЗИ АД - Недялко Чандъров.На 1 юни (сряда) Комисията за финансов надзор (КФН) одобри Нурсен Адемова за член на УС на ЗК Лев Инс АД и Георги Христов за член на НС на ЗАДВиктория АД.Общият размер на прехвърлените средства на осигурени лица от един в друг пенсионен фонд през първото тримесечие на 2005 г. възлиза на 5 574 000 лв., според обявените резултати на КФН. Осигурените лица, които са упражнили правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и да прехвърлят средства от индивидуалните си партиди през същия период, са общо 15 174. Финансова група ДЗИ отчете приходи над 2 млн. лв. за първото тримесечие на 2005 година. Това представлява намаление на консолидираната печалба спрямо същия период на 2004 г., когато тя е била 2. 540 млн. лв., според отчет в Българската фондова борса, предаден от групата. През първото тримесечие на 2005 г. печалбата от застрахователната дейност на дружеството нараства до 2.9 млн. лв., като за предходния период е 2.520 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във