Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Общото събрание на Интернешънъл Асет Банк, което се проведе на 27 май в София, реши цялата й печалба от 3.266 млн. лв. за 2004 г. да бъде заделена във фонд Резервен. Към 31 декември 2004 г. собственият капитал на банката е 28 485 000 лв. и е нараснал с над 3 млн. лв., или 12.2% в сравнение с края на 2003 година. Коефициентът за обща капиталова адекватност е 15.2% при минимално изискуем 12 процента. Активите на банката в края на 2004-а са 209 млн. лв. и в сравнение с 2003-а са се увеличили с близо 50 млн. лева. Общият размер на отпуснатите кредити е около 133 млн. лв., а на всички привлечени средства - 180 млн. лева.Управителният съвет на Асоциацията на търговските банки прие молбата на ПроКредит Банк да стане пълноправен член на АТБ. До момента кредитната институция бе сред асоциираните членове. След промяната на статута на ПроКредит банк пълноправните членове на АТБ са 28, а асоциираните - четири.Банков надзор на БНБ разреши на Алианц България Холдинг да запази дела си от 80% и след увеличението на капитала на банка Алианц България. Останалите 20% ще са собственост ЗПАД Алианц България и ЗАД Енергия.Лизинговата компания на БУЛБАНК УниКредит Лизинг отчита за 2004 г. печалба от 406 хил. лева. Общият размер на отпуснатото от нея финансиране за граждани и фирми е 46 млн. лева. От февруари 2004-а, когато дружеството стана собственост на БУЛБАНК, до края на годината то е увеличило броя на клиентите си повече от два пъти. За 2004-а оперативните му разходи са 693 хил. лв., а приходите от лихви - 1.06 млн. лева.Райфайзенбанк (България) обяви, че финансира земеделските стопани по три инвестиционни програми на фонд Земеделие. Това са Селскостопанска техника, Животновъдство и Растениевъдство. Банката ще отпуска заем на всеки селски стопанин, чийто проект е одобрен от фонд Земеделие. Максималната лихва по тези кредити ще е 9% годишно.Всеки абитуриент може да получи безплатно дебитна карта от ПроКредит Банк. За тегленето на пари в брой с нея няма да се плащат такси, а върху остатъка по картовата сметка ще се начислява лихва от 3.5% годишно.Около 25% от задължителните застраховки Гражданска отговорност за 2004 г. се падат на ДЗИ-Общо застраховане, сочат статистическите данни на Комисията по финансов надзор. Второ място на този пазар заема Булстрад с 21%, а на трето е застрахователното дружество Левски Спартак с 12.3 процента. Общият размер на приходите от продадени полици Гражданска отговорност през 2004 г. е 178 млн. лева.За втора поредна година Ейч Ви Би Банк Биохим получи наградата Златно перо за приноса си към българската култура. Тя се връчва от Класик FM Радио на лицата, които през годината активно са подпомагали културните прояви в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във