Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

Министерският съвет определи Димитър Костов, който от 11 юни 2005 г. ще заеме поста подуправител на БНБ, за заместник-гуверньор на България в Световната банка, Международната финансова корпорация, Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите, Международния център за уреждане на инвестиционни спорове, както и в Европейската банка за възстановяване и развитие. От 11 юни 2005 г. ще бъдат прекратени пълномощията на подуправителя на БНБ Божидар Кабакчиев и на Даниела Бобева, директор на дирекция Международни отношения и европейска интеграция в Централната банка като членове на съветите в Международната банка за икономическо сътрудничество и на Международната инвестиционна банка в Москва. През 2004 г. общата сума на възнагражденията получени от деветчленния съвет на директорите на ОББ е 879 709 лв., се казва в доклада на мениджърите на банката. Аритметиката показва, че средното месечно възнаграждение на участник в директорския борд на ОББ е било 8145 лева. Единственият участник в мениджърския екип на ОББ, който притежава акции на банката, е главният й изпълнителен директор Стилиян Вътев - собственик на 10 броя ценни книги, всяка с номинал от 1 лев.На 19 май БНБ даде разрешение на Емпорики Банк - България да издава дебитни и кредитни карти..Според одиторския доклад на Кей Пи Ем Джи за финансовите резултати на Корпоративна банка през 2004-а за възнаграждения на членовете на надзорния и на управителния й съвет през годината са похарчени 820 хил. лева. Тези пари са разпределени общо между осем човека, което означава, че средното месечното възнаграждение на надзорник или член на УС е било 8542 лева.От 16 май ЦКБ предлага нов вид заеми на своите клиенти. Хората, упражняващи свободни професии, земеделските производители, едноличните търговци, както и всички граждани, които не получават доходите си по трудови договори, могат да теглят потребителски кредит до 20 хил. лева. Срокът на погасяването му е седем години. Клиентите, които се осигуряват в ПОАД ЦКБ-Сила, получават до 50% отстъпка от таксите, които банката събира за обслужване на заема.

Facebook logo
Бъдете с нас и във