Банкеръ Weekly

Финансов дневник

2008-А ЩЕ Е ГОДИНА НА ДЕПОЗИТИТЕ

По-висок ръст на привлечените депозити и намаляване на лихвените проценти по спестовните продукти на банките - това са прогнозите за развитието на сектора през 2008 г. на Стоян Бозвелийски, който е директор Банкиране на дребно в МКБ Юнионбанк. Това стана в четвъртък (21 февруари) по време на промоцията на един от новите спестовни продукти на банката.
През 2007 г. обемът на средствата, които кредитните институции са привлекли от гражданите и фирмите, нарасна с 29% (4.2 млрд. лв.) и достигна 18.8 млрд. лева. Според Бозвелийски лекото забавяне в увеличаването на обема на депозитите през миналата година е било повлияно от пренасочването на спестяванията към алтернативни инструменти. Той обаче обърна внимание на факта, че през последните няколко месеца фондовата борса и взаимните фондове не се представят особено блестящо, което вероятно ще върне част от парите обратно в банките. Прогнозите на експерта от МКБ Юнионбанк са, че през 2008 г. вложенията в банките ще нараснат с около 50 процента.
Отсега може да наречем 2008-а годината на привлечения ресурс. Доверието в банковата система у нас е много високо, което стимулира и влагането на средства за все по-дълъг срок. В следващите пет до десет години очакванията са около две-трети от богатството на населението да е под формата на депозити, смята Бозвелийски.
Според него обаче лихвите по спестовните продукти на банките са стигнали своя връх. Той обясни, че през 2007 г. световната финансова криза и липсата на ликвидност са довели до поскъпване на паричния ресурс. Това е причината за увеличаването на лихвите по депозитите и у нас. В световен план обаче пазарът вече очаква намаление на лихвения процент. Федералният резерв на САЩ вече предприе понижение. Прогнозите са, че това ще направи и Европейската централна банка. Няма как това да не се отрази върху цената на паричния ресурс и в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във