Банкеръ Daily

Финансов дневник

200 хил. коли остават без "Гражданска отговорност" заради "Олимпик"

200 000 автомобила в България остават без задължителната застраховка "Гражданска отговорност" от този петък, 17 август. Това става ясно от съобщение на интернет страницата на кипърското застрахователно дружество "Олимпик", което е с отнет лиценз. 

Прекратяването на всички полици става по силата на кипърското законодателство.

За отнемането на лиценза българската Комисия по финансов надзор съобщи на 10 май. На "Олимпик" бе забранено да сключва нови застраховки, да удължава срокове по вече сключени договори, както и да се разпорежда с активи на клона на територията на България.

Гаранционният фонд обяви, че дейността на "Олимпик" на територията на България не се гарантира от тях. По закон процент от всяка застраховка "Гражданска отговорност" се насочва към фонда, който изплаща щети при катастрофи с автомобили без застраховка.

"Съгласно Кодекса за застраховането Българският гаранционен фонд не покрива (не гарантира) дейността на застрахователи от други държави от ЕС, които извършват дейност в България при правото на установяване. ЗК Олимпик (чрез клона си в България) извършва дейност именно при правото на установяване, съответно Гаранционният фонд не изплаща обезщетения вместо този застраховател, който е със седалище в Кипър", става ясно от съобщение на Гаранционния фонд.

Обезщетенията ще трябва да бъдат търсени от кипърския Застрахователен фонд. По информация на bTV почти 2000 души чакат да им се изплатят щети, като има и суми от по 20 хил. лева. Всяко искане за плащане е спряно от назначения ликвидатор в Кипър.

Както "БАНКЕРЪ" вече писа, кипърската застрахователна компания "Олимпик", която има клон и у нас, е с отнет лиценз. От решение на финансовия ни регулатор (оповестено на 10 май) се разбира, че причината за наложената мярка е неплатежоспособността на дружеството. 

Няколко дни по-късно (на 14 май)  застрахователната компания обяви, че до тази ситуация се е стигнало заради недостатъчната информация по подадения от одитната  им фирма отчет  в частта за гарантиране на капиталовите възможности. Това се е случило въпреки предоставените доказателства от страна на "Олимпик", че активите й са обезпечени, твърди застрахователят.

Съгласно практиката в Кипър на това застрахователно дружество  бе даден специален лиценз. Той включва само възможност за продължаване на дейността по вече сключени договори, за уреждане на висящи претенции и събиране на дължими към дружеството премии. Този лиценз изтече на  8 юни 2018-а. Според  застрахователната компания тази процедура е стандартна за Кипър и не е равнозначна на окончателно отнемане на лиценза."Специалният лиценз дава възможност - в рамките на месец (до 8 юни 2018 г.), "Олимпик" да използва втори одитор и да допълни информацията, която не е била предоставена от първия ревизор, и  по този начин да се гарантира дългосрочната сигурност на компанията и предоставяните от нея полици", твърдят от "Олимпик". Застрахователят ще се възползва от законовата  възможност независим одитор да извърши допълнителен отчет по недостатъчната информация от предишния, с който да се потвърди доказано съществуващия актив на компанията.

За прилагането на специалния лиценз е назначен специален администратор - "Мазарс ООД" (Mazars Limited). Дружеството, представлявано от Павлос Накузи и Петрос Накузи, ще отговаря за дейността на застрахователя, включително и у нас. 

От  справка в Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска към 9 май 2018 г. (преди отнемането на лиценза) в "Застрахователна компания Олимпик - клон България" КЧТ са застраховани 274 621 МПС по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите от общо застрахованите в България  2986 133 МПС. Това представлява 9.2% пазарен дял от общо застрахованите по този клас  в страната ни и нарежда застрахователя на четвърто място по пазарен дял.

"В резултат на това обстоятелствата, описани от националния надзорен орган на Република Кипър, и особено отнемането на лиценза на "Олимпик" АД ще застрашат интересите на ползвателите на застрахователни услуги в Република България", отбелязват от КФН. Заради изложените съображения комисията забрани на дружеството  сключването на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, както и удължаването на срока на сключените вече договори и разширяването на покритието по тях за срок от шест месеца. Регулаторът забрани и свободното разпореждане с активи на застрахователната компания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във