Банкеръ Daily

Финансов дневник

195,68 лв. е средният разход на лице при пътуване в страната, а 556,10 лв. - в чужбина

През първото тримесечие на 2019 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 195.68 лв. в страната и 556.10 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 160.44 лв. в страната и 1 172.47 лв. в чужбина. Това сочат данни на Националния статистически институт.

В периода януари-март 2019 г. 929 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 78.4%, са пътували само в страната, 17.7% - само в чужбина, а 3.9% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава със 7.3%.

През първото тримесечие на 2019 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 417.6 хил., или 45% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 25 - 44 години - 80.3% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 15 - 24 години е най-голям - 27.9% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голяма част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (45.4%),така и в чужбина (61.4%) са били с цел „почивка и екскурзия“ .

През първото тримесечие на 2019 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 203.1 хил., или 91.2% от общия брой лични пътувания.Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95.8%, а на тези в чужбина - 69.8%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 33.7%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 35.1%.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във