Банкеръ Daily

Финансов дневник

17 български компании са сред най-големите в Централна и Източна Европа

17 български фирми са сред най-големите компании в Централна и Източна Европа. Международната кредитна застрахователна компания Coface представи тези данни на десетото си годишно проучване за най-големите 500 компании в Централна и Източна Европа - Coface CEE Top 500. Резултатите от изследването гласят, че България е една от страните с подобрена оценка на риска през изминалата 2017 година. 

Частното потребление продължава да бъде основенфактор за растежа в страната, въпреки леко по-високата инфлация. Увеличението на работната заплата допринася за значителен ръст на заетостта от 4.8% през юни 2018 г. Частните инвестиции се възползват от положителните тенденции в износа, а строителството също е подсилено от стабилнипублични инвестиции, свързани с по-добро използване на европейските структурни фондове.

"Станахме свидетели на малък, но устойчив растеж в българската икономика (3.6% ръст на БВП), но при водещите компании почти няма промени. Енергийните, комуникационните, търговските и производствените компании запазват своите позиции, формирайки бизнес гръбнака на страната. Потреблението ще продължи да бъде един от основните двигатели на растежа в България", коментира управителят на Coface България Милена Виденова.

Макар и на пазара на труда в Централна и Източна Европа да е по-трудно да се наеме квалифициран персонал, първите 500 гиганта увеличават общия брой на персонала с 2.4 милиона души (4.7%). Положителното цялостно развитие на пазара на труда в ЦИЕ довежда до по-високи заплати и повишаване на доверието на потребителите.

Анализите на Coface показват силен и разширяващ се регион в Централна и Източна Европа с намаляващи рискове през 2017 г., което води до по-високи приходи от 652 милиарда евро (+ 11,8%) и дори до по-голяма рентабилност с увеличение на нетната печалба от 16.2% в 500-те най-големи компании в региона.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във