Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

От 1 февруари 2004-а БНБ премахва практиката медиите да заплащат всекидневната информация, която получават от нея. От 1998-а Централната банката им изплащаше срещу заплащане данните за валутните курсове, за обемите търговия на междубанковия пазар, за аукционите на държавни ценни книжа и др. Сегашното решение тази информация да стане безплатна се разглежда от ръководството на БНБ като стъпка към увеличаване на прозрачността в работата на институцията.Във връзка с увеличението на капитала си с 6 млн. лв. Корпоративна банкауведомява акционерите си, че всеки от тях може да запише дял от увеличението, пропорционален на притежаваните в момента ценни книжа на кредитната институция. Решението за вдигането на капитала беше взето на 10 ноември 2003-а и ще се осъществи чрез издаването на 600 000 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 10 лева. Внасянето на стойността на новозаписаните акции трябва да стане до 30 април 2004 година. Ако след изтичането на този срок останат незаписани ценни книжа от новата емисия, управителният й съвет ще ги предложи на трети лица. Министърът на финансите Милен Велчев ще ръководи българската делегация на Годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която ще се състои на 18-19 април в Лондон. От наша страна във форума ще участват още вицепремиерът и министър на икономиката Лидия Шулева, колегата й от енергийното ведомство Милко Ковачев, управителят на БНБ Иван Искров и подуправителят на Централната банка Божидар Кабакчиев. България ще сключи Гаранционно споразумение с Японската банка за международно сътрудничество. То е във връзка с отпуснатия заем за рехабилитация на четири от блоковете в ТЕЦ Марица-изток 2 в размер на 25 106 616 600 японски йени, или 226.2 млн. евро. Полицаи от регионалното звено за борба с организираната престъпност във Варна разкриха нелегална печатница за фалшиви евро. На 21 януари при съвместна акция с представители от Европол и щатската Сикрет сървис те заловиха трима граждани в процес на печатане на пари с номинал 100 и 200 евро. МВР съобщава, че фалшивите банкноти са от серията 200С6 и такива са засечени в почти всички държави от Европейския съюз. Това е третата печатници за фалшиви пари, разкрита във Варна за по-малко от две години.Страната ни ще получи 522 446 евро от Европейския съюз за участието си в програмата за борба с финансовите измами. У нас ще заработи Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС, който ще обменя информация с подобни структури в страните членки. С 14 души ще бъде увеличен щатът на Министерството на финансите, след като кабинетът гласува изменение в устройствения правилник на ведомството. Новоназначените ще работят в дирекция Централно звено за финансиране и договаряне. Това е една от структурите, които се грижат за ефективното усвояване на средствата по предприсъединителните програми на ЕС. За сметка на това обаче ще бъде намалена числеността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.Правителството предложи на Народното събрание да ратифицира анекса към договора между България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по проекта България - гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа от 1998 година. По него страната ни получи заем в размер на 40 млн. щ. долара за ремонт на пътищата по границата ни с Гърция. След изменението на контракта срокът за усвояване на последния транш по кредита от ЕИБ ше бъде удължен до 10 октомври тази година. Страните от Югоизточна Европа, сред които и България, са отбелязали през 2003 г. икономически ръст от 4%, което е с около 1 пункт повече от държавите в Централна и Източна Европа, се отбелязва в изследване на Виенския институт за международни икономически изследвания (WIIW).

Facebook logo
Бъдете с нас и във