Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ТРЕЗОР

ИНГ Банк Н. В. ще пласира петгодишната емисия облигации, издадена от Петрол на 20 ноември. Банката е поела и ангажимент да изкупи остатъка от книжата, които евентуално ще останат след предлагането им на клиенти. Облигационният заем е на стойност 15 млн. лв., като номиналната стойност на една акция е 1000 лева. Годишната лихва, която собственикът на дълговите книжа ще получи, е 8.375 процента. Първото събрание на облигационерите ще се състои на 22 декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във