Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

"Български пощи" ЕАД получи категоричен отказ от БНБ да й издаде лиценз да работи и като платежна институция. На свое заседание УС на Централната банка е установил, че "Български пощи"ЕАД не изпълнява изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи.


 


Около 2.7 млрд. лв. са дълговете, които са събрали колекторските фирми през 2013-а. Около 2.61 млрд. лв. от тях са задължения на гражданите. От български фирми са получени 18.9 млн. лв., а от чуждестранни лица - 63.7 млн. лева. Близо 40% от сумата са неплатени пари към мобилните оператори, а други 38.2% са просрочени кредити, отпуснати от банки.


 


Над 84% от работещите дружества подават декларация за облагане с корпоративни данъци по електронен път и подписана с електронен подпис. Това показват данните на Националната агенция за приходите (НАП) на база на получените такива документи до 12 март. Досега в страната са подадени общо 50 600 декларации за облагане с корпоративни данъци. От тях близо 27 000 са формулярите, подадени от дружества, които осъществяват дейност, а останалите - от такива, които не са работили през миналата година.


 


Увеличаването на осигуровките неизбежно ще доведе до увеличаване на сивия сектор, вследствие на което значително ще спадне и събираемостта им. Това се казва в позиция на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в България, която настоява за по-добро функциониране на системата на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Според асоциацията така ще се разшири практиката на мълчаливо толериране и облагодетелстване на тези, които се отклоняват от правилата. Държавата няма да е в състояние да контролира и ограничава този процес и така той ще се разраства и задълбочава.


 


Световният дълг е достигнал 100 трилиона долара. За последните 12 години той се е увеличил 2.4 пъти. Размерът му сега надхвърля четири пъти общия брутен вътрешен продукт на Китай и САЩ. В числото са включени не само задълженията на компаниите и на финансовите дружества, но и на домакинствата. Стойността на дълговите книжа на страните пък скочи с 80% за шест години - до 43 трилиона долара през юни 2013 година. С други думи, държавният дълг, който се пада на всеки жител на планетата, е достигнал 6142 долара.


 


В четвъртък управителният съвет на БНБ прие нова Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс, за международната инвестиционна позиция и за статистиката на ценните книжа. БНБ въвежда праг от 500 000 лв. за предоставяне на тримесечни статистически форми от фирмите при декларирани сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица. Финансовите кредити в размер на левова равностойност от 50 000 до 500 000 лв. ще се отчитат веднъж годишно. Вземанията и задълженията по търговски кредити и други сделки ще бъдат тримесечно отчитани само ако общата им сума е равна на или надвишава 200 000 лв. (досега този праг беше 50 000 лв.).Новите прагове за тримесечната отчетност по финансовите и търговските кредити между местни и чуждестранни лица влизат в сила от 1 април 2014 г. с данните за първо тримесечие на 2014 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във