Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Имена

Подуправителят на БНБ и началник на управление "Банков надзор" Цветан Гунев е пуснал писмо до банките с което иска те да дадат предложенията си за отразяване на начислените им специфични провизии в собствения капитал. Всяка банка трябва да предложи за одобрение график и механизми за прехвърлянето на тези провизии, които до момента се отчитаха от БНБ при изчисляването на капиталовата им адекватност но не се отразяваха при отчитането на финансовия резултат.


 


"Пощенска банка"защити водещата си позиция в жилищното кредитиране с последователна политика за предлагане на продукти, които не само отразяват нуждите на клиентите, но и целят да внедрят иновации на целия пазар на ипотечно кредитиране в страната",посочва Румен Радушев, началник управление "Жилищно кредитиране"в "Пощенска банка" в годишния анализ на пазарaна жилищно кредитиране за 2013 г. според данните на кредитната институция.


 


Председателят на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев е новият представител на работодателите в управителния съвет на Сребърния фонд, реши Министерският съвет на 18 декември. Велев ще замени на тази длъжност Григор Димитров. Промяната се налага от ротационния принцип, възприет за излъчване на представител на национално представителните организации на работодателите за член на управителния съвет. Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от деветчленен управителен съвет, чийто председател и заместник-председател по право са министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика.


 


Белгийската банкова група "Кей Би Си" приключи успешно сделката по продажбата на дъщерното си дружество в Сърбия KBC Banka на Societe Generale Serbia и Telenor Serbia. Така кредитната институция излезе напълно от сръбския банков сектор. "Извършихме една от последните стъпки по осъществяването на стратегията на банката, която бе договорена с Европейската комисия през 2009 г.", коментира главният изпълнителен директор на "Кей Би Си Груп" Йохан Тийс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във