Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

България поема председателството на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество. Страната ни е определена да бъде председател на ротационен принцип през първото полугодие на 2014 година. Освен това през април у нас ще се проведе и кръгла маса, в която участие ще вземат всички държави членки. Създава се и междуведомствена работна група за подготовката и провеждането на българското председателството на организацията.


nbsp;


Корпоративна банка за втора поредна година отбелязва най-големия скок в класацията See Top 100 Banks, като се нарежда на 24-о място за 2012 г. сред най-големите банки от Югоизточна Европа. Това е с 11 места напред в сравнение с класацията за 2011-а, когато банката беше на 35-о място, и с 22 места нагоре спрямо 2010 г., когато българската кредитна институция бе на 46-а позиция.


nbsp;


Правителството даде мандат на българската делегация в управителния съвет на Международната инвестиционна банка да одобри схема за преструктуриране на задълженията на правителството на Куба към кредитната институция. Тя предвижда да се отпишат всички лихви, както и част от главниците по кредитните споразумения на страната към банката в размер на около 178 млн. евро. Те са натрупани от заеми преди 1990-а, предоставени за строителство и разширение на производствени мощности, планирани по линия на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ).


nbsp;


Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) отчита спад на консолидираната печалба от 51.2% до 411 млн. евро, спрямо 842 млн. евро през трето тримесечие на 2012 година. Печалбата преди данъци е 696 млн. евро за деветмесечието на 2013 г., а спадът от 419 млн. евро спрямо същия период на миналата година се дължи преди всичко на еднократни ефекти като продажбата на облигации и обратното изкупуване на хибриден капитал от първи ред за общата сума от 269 млн. евро. Това показват публикуваните финансови резултати на банката за деветмесечието на 2013 година.


nbsp;


За периода от края на юни до края на септември са подадени общо 65 495 заявленията за промяна на участие и прехвърляне на средства от един в друг пенсионен фонд, показват данните от Комисията за финансов надзор. От тях 58 657 осигурени лица наистина са се прехвърлили в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на трансферираните от по тази причина средства е 140.712 млн. лева.


nbsp;


Комисията за финансов надзор издаде разрешение за доброволно прекратяване на дейността на ДЗИ-Здравно осигуряване. Със същото решение се отнема и лицензът на дружеството, съобщиха от регулатора. Компанията ще се трансформира в дирекция Медицински застраховки към ДЗИ-Животозастраховане ЕАД.


nbsp;


Бенк ъф Сайпръс - кипърският кредитор, който бе принуден да бръкне в сметките на вложителите, за да финансира собствената си рекапитализация през март, отчита 1.8 млрд. евро нетна загуба за първата половина на година. Голяма част от загубите се дължат на принудителното освобождаване от гръцките операции и увеличените провизии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във