Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

Брутният външен дълг на България към края на април 2013 г. е 37.6 млрд. евро, показват предварителните данни на Българска народна банка. Той е с 432.3 млн. евро по-нисък спрямо края на миналата година. На годишна база в сравнение с април 2012 г. брутният външен дълг нараства с 498.4 млн. евро или 1.4 процента. Дългосрочните задължения са 27.121 млрд. евро, или 73% от дълга, като е отчетено намаление с 41.1 млн. евро спрямо декември 2012 г., но на годишна база има ръст с 294 млн. евро.


nbsp;


Банките нямат право по презумпция да продават ипотекирани имоти на свои неплатежоспособни клиенти. Това се забранява в случаите, когато до продажбата се е стигнало заради неравноправна клауза в договора за кредит и когато тази продажба не може да бъде блокирана чрез оспорване на неравноправната клауза пред съд. Източникът на тази, все още некоментирана у нас информация, е Европейският съд със седалище в Люксембург, който на 14 март 2013-а г. взема такова решение.


nbsp;


Застрахователните дружества инвестират под 10% от активите си в корпоративни акции. Ниската ликвидност на българската борса е основната причина само две компании да са публични дружества. На Българска фондова борса - София, в момента са листвани акции от емисии на две застрахователни компании - Евроинс АД и ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп. При Булстрад цената на акциите се колебае между 14 и 15 лв. за брой, а при Евроинс - около 0.80 лв. за акция. И при двете дружества обаче става въпрос за малко на брой сделки и за несъществени обеми.


nbsp;


Независима комисия, назначена от Световната банка, призовава за прекратяване на годишната класация на институцията Правене на бизнес (Doing Business), тъй като тя може да бъде подвеждаща и необективна. Класацията оценява 185 страни по 10 показателя и съставя индекс, оценяващ условията за правене на бизнес, като поставя оценка на всяка страна. В анализа на комисията се посочва, че тези оценки лесно могат да бъдат повлияни от дребни фактори и банката следва да прекрати тази практика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във