Банкеръ Daily

Финансов дневник

11,97 млрд. евро е дългът на подсектор „Централно управление“

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на август 2019 г. възлиза на 11,97 млрд. евро. Вътрешните задължения са 2,94 млрд. евро, а външните 9,02 млрд. евро, сочат данни на Министерството на финансите.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 20,3 %, като делът на вътрешния дълг е 5 %, а на външния дълг – 15,3 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 24,6 %, а външните – от 75,4 %.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 август 2019 г. е в размер на 74,1 млн. евро. Вътрешните гаранции са 33,4 млн. евро, а външните – 40,7 млн. евро. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,1 %.

Съгласно водения от МФ официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на август 2019 г. достига до 11,19 млрд. евро или 19 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Вътрешните задължения са в размер на 2,76 млрд. евро, а външните – в размер на 8,42 млрд. евро.

Държавногарантираният дълг през август 2019 г. възлиза на 912,4 млн. евро. Вътрешните гаранции са 33,4 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП - 1,5 %.

Facebook logo
Бъдете с нас и във