Банкеръ Daily

Финансов дневник

11,69 млрд. евро е дългът на подсектор „Централно управление“

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на юни 2019 г. възлиза на 11,69 млрд. евро. Вътрешните задължения са 2,66 млрд. евро, а външните - 9,02 млрд. евро. Спрямо месец май, дългът бележи увеличение със 126,2 млн. евро, което се дължи на емитираните ДЦК на вътрешния пазар, сочат данни на Министерството на финансите (МФ).

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 19,8%, като делът на вътрешния дълг е 4,5%, а на външния – 15,3%. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 22,8%, а външните – от 77,2%.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 30 юни 2019 г. е в размер на  76,5 млн. евро. Вътрешните гаранции са 34 млн. евро, а външните – 42,4 млн. евро. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“ към БВП е в размер на 0,1 %.

Съгласно водения от МФ официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на юни 2019 г. достига до 10 889,1 млн. евро или 18,4 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Вътрешните задължения са в размер на 2 459,5 млн. евро, а външните – в размер на 8 429,6 млн. евро. 

Държавногарантираният дълг през юни 2019 г. възлиза на 914,5 млн. евро. Вътрешните гаранции са 34 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП - 1,5 %.

Facebook logo
Бъдете с нас и във