Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

Вероятността България да спре плащанията си по държавния дълг е намаляла до 6.8% в края на 2012 година. По този показател се нареждаме на 30-о място в доклада на независимата агенция за оценка на кредитния риск на държавите - CMA. Така България изпреварва страни като Франция, Русия, Турция, Бразилия, в които рискът от спиране на плащания по държавния дълг е по-висок.


nbsp;


Пощенска банка, чието юридическо наименование доскоро бе Юробанк И Еф Джи България, промени името си, с което е регистрирана в Търговския регистър, на Юробанк България. От логото й отпаднаиа memberof EFG Group(член на И Еф Джи Груп ). Промените са свързани с оттеглянето на И Еф Джи Груп на фамилията Лацис от гръцката Юробанк Ергасиас, която е собственик на Пощенска банка. Сега в ход е процедура по придобиването на Юробанк Ергасиас от Национална банка на Гърция.


nbsp;


Темпът на икономически растеж в България ще бъде 1.8% през 2013 година. Това се посочва в прогнозата на Световната банка, публикувана в Редовния икономически доклад за 11-те страни от Централна и Източна Европа. Рецесията в еврозоната продължава да забавя икономическата активност на страните от ЕС11, коментира Галина Винселет, старши икономист на Световната банка и водещ автор на доклада. Полша, Словакия и България са страните, отбелязали най-голямо нарастване на преките чуждестранни инвестиции през 2012-а спрямо нивата от 2011 година.


U/Петър/AKVWB.jpg втората от ляво на дясно


nbsp;


nbsp;


Първа инвестиционна банка поднови рамковото споразумение с Ексимбанк - Тайван (The Export-Import Bank of the Republic of China, Taipei, Taiwan) за отпускане на кредити, с които ще се финансират доставки на стоки от Тайван и тайвански доставчици. Споразумението предвижда срокове за финансиране от 6 до 12 месеца за потребителски стоки и от 6 месеца до 5 години за доставки на инвестиционни стоки.


nbsp;


Евроинс иншурънс груп отчита 17.906 млн. евро общ премиен приход през месец декември 2012-а. Година по рано той е бил 17.918 млн. евро. По предварителни данни за 2012-а групата отчита 27.1% ръст на премийния приход, който е в размер на 151.444 млн. евро спрямо 119.116 млн. евро, реализирани през 2011 година. С най-добро представяне е Евроинс Румъния - ръст от 39.8%, следван от Евроинс България - с 6.1%, и Евроинс Македония - с 2.6 процента. Здравноосигурителната компания в групата - Евроинс - Здравно осигуряване АД, отчита 2.38 млн. евро премиен приход за 2012 г., което е ръст в размер на 42.4% в сравнение с 2011 година.


nbsp;


Общо 100 служители на НАП ще проведат 2000 учебни часа в 100 български училища в цялата страна на тема данъци. Уроците са част от съвместната кампания на приходната агенция и Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), наречена Влез в час с данъците.


nbsp;


УниКредит Булбанк получи приза за пре длаганите от нея попечителски услуги в България за 2012 г. от специализираното международно издание Global Custodian. Тя е единствената българска банка с оценка Top Rated в категория Водещи клиенти. За пръв на българска банка попечител се присъжда тази най-висока оценка в категорията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във