Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Трезор

Управителният съвет на БНБ взе решение в петък да промени Наредба № 26, като въведе задължението всички небанкови финансови институции да поддържат по всяко време собствен капитал, който да е не по-малък от минимално необходимия внесен капитал за съответната дейност. Изискването трябва да бъде изпълнено до края на 2012-а.


nbsp;


Общото събрание на акционерите на ОББ взе решение на 23 юли чистата печалба за 2011-а в размер на 11.87млн. лв. и неразпределена печалба от изминали години - 898.7 хил. лв., да бъде заделена във фонд Резервен. Собственият капитал на ОББ възлиза на 1.11 млрд.лв., което осигурява на банката капиталова адекватност от 15.55% - с 3.55 пункта над изискуемите от БНБ - 12 процента.


nbsp;


Правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира измененията на финансовото споразумение между България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на програмата JEREMIEв България. Промените засягат прехвърлянето на допълнителни 150 млн. евро, които ще се използват за нов инструмент, който предвижда предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска. Измененията трябва да доведат до увеличаване на банковите кредити за малки и средни предприятия.


nbsp;


Центърът за икономическо развитие публикува своя доклад за публичните финанси на държавата за първите пет месеца на годината. Според него състоянието на бюджета се подобрява, тъй като за пръв път от две години и половина насам хазната излиза на излишък от 67 млн. лева. Доброто изпълнение се дължи изцяло на приходите и разходите на Националния бюджет, който е започнал годината с дефицит от 209 млн. лв., а в края на май отбелязва излишък от 334 млн. лева.


nbsp;


Финансовите резултати на най-голямата германска кредитна институция Дойче Банк оправдаха очакванията за нейното добро финансово развитие. Тя обяви, че печалбата й преди данъци и такси е 1 млрд. евро. В началото на годината Дойче Банк прогнозира, че чистата й печалба за 2012-а след данъци и разпределяне на дивидент ще е 3 млрд. евро.


nbsp;


Доброволното здравно осигуряване вече ще се извършва въз основа на договор за медицинска застраховка по смисъла на Кодекса за застраховането. Това стана факт след промените в Закона за здравното осигуряване, приети от депутатите на второ четене на 25 юли. В закона е записано, че доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки срещу заплащане на премии, въз основа на застрахователни договори.


nbsp;


Societe Generale Експресбанк и международната природозащитна организация WWF ще си партнират при осъществяването на най-големия проект за възстановяване на редки и застрашени дървесни и растителни видове в България. Проектът обхваща десет природни парка: Витоша, Златни пясъци, Русенски Лом, Шуменско плато, Българка (край Габрово), Персина (край Белене), Врачански балкан, Рилски манастир, Сините камъни (край Сливен) и Странджа .

Facebook logo
Бъдете с нас и във