Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Топ 50 на лошите длъжници огласява Дончо Барбалов

Плащаме с карта такси и данъци в София

Столичната община ще натиска докрай длъжниците си, за да завиши събираемостта, а оттам и приходите в бюджета. Разпоредих да ми направят списък на най-големите длъжници сред фирмите, а гражданите ще ги приканим да си платят, като едневременно с това ще облекчим плащанията им. Това каза специално за БАНКЕРЪ Дончо Барбалов, заместник-кмет на София по финансите.


Ще направя Топ 50 на най-едрите длъжници на общината от началото на годината. След това ще ги приканим официално да си платят. Ако това не стане, ще изпратя вътрешни ревизори в тези фирми, които да проверят какво става с вземанията ни. Това обясни Барбалов, отговаряйки на въпрос на вестника: с какво право негови шеф екипи влизат в частни дружества. Той каза, че тези пратеници не правят финансова ревизия на фирмите, а само проследяват как вървят плащанията на общинските вземания за данъци и такси и има ли резерви да се ускорят плащаннията по просрочията.


Тези методи на работа са доказали смисъла си през миналата година, когато били събрани 95 млн. лв. лоши вземания на София, включително и около 8 млн. лв. от заминалия в небитието Кремиковци.


През миналата година са започнали 83 ревизии, като 66 от тях вече са приключили. Общо 178 длъжници са дадени на частен съдебен изпълнител.


Освен фирмите неиздължилите се софиянци също ще бъдат атакувани, но при желязно спазване на паритета между моркова и тоягата. Всички граждани, които имат борчове над 1000 лв., ще получат писма, с които любезно ще им бъде напомнено да си платят, а нелюбезно ще им бъде посочен срок, в който това да стане.


Морковът ще бъде изваден през март. Тогава ще стартира новата система на общината, с помощта на която всеки ще може да провери по ЕГН-то си какво дължи на кметството.


Имаме случаи и на безпочвени претенции от наша страна - хората са превели пари, но по грешна сметка, в други случаи са превели частично сумите и после са забравили, че дължат още, каза Барбалов. Онлайн системата ще позволи длъжникът да се информира във всеки момент какво дължи заедно с лихвите.


Голямата придобивка за борчлиите обаче е инсталирането на ПОС-терминали във всички общински данъчни служби, през които данък сгради, такса смет и пътен данък ще се плащат с банкови карти. Подготвили сме 45 търговски терминала, във всяко данъчно - по един, а някъде - и по два, каза Барбалов.


Парите на Столичната община се управляват от Общинска банка. С банката вече е договорено инсталирането на терминалите.


Проблем при плащането са комисионите , които другите банки искат при плащане с техни карти. Ще проведа разговори с техни представители с цел да се намалят тези разходи за гражданите, каза Барбалов.


Таксите при ползване на чужд банкомат от различни карти обаче са незначителни в сравнение с огромните комисиони, които се вземат на гише при плащания кеш и последващ банков превод, напомнят запознати.


Освен това Барбалов прави необходимите стъпки, за да стане възможно в повече банки местните данъци и такси на столицата да се плащат на едно гише. По този начин ще се създадат още по-добри възможности за гражданите да са изрядни платци, а от друга страна - ще се създаде конкуренция на Общинска банка. Пада монополът на Общинска банка ли?, попитахме ние. А Барбалов отговори, че не е точно така, защото парите от местни данъци и такси отиват пак само в този трезор.


Барбалов е убеден, че колкото по-добре е информиран длъжникът и колкото по-облекчено е плащането, както и по-евтино от гледна точка на такси, толкова повече ще са приходите в софийската хазна.


Най-много средства - 521 млн. лв., през 2012 г. трябва да дойдат от местни данъци и такси. Но бюджетът на София ще разчита в голяма степен и на еврофондовете. Това е другото голямо перо в местната хазна - 439 млн. лв. (със 115 млн. лв. повече от 2011 година). Средствата са малко повече от изпълнението за миналата година. Държа на съпоставката с изпълнението за 2011-а, а не с плана, защото това е истинското сравнение, каза Балбалов.


Тези европомощи ще бъдат употребени главно за доизграждането на метрото, на завода за боклука, за строителството на четири канализационни колектора в Овча купел, за ремонт на училища, за превръщането на Централната баня в музей на София и за модернизацията на градския транспорт. По тези проекти се е работило и през миналата година и по тях вече са платени общо 362 млн. лв. при планирани 324 млн. лева.


Барбалов не може да каже каква ще бъде съвкупната сума на съфинансирането от страна на общината по отделните проекти, нито колко общо пари ще трябва да платят софиянци. Причината за това е, че за всеки отделен обект в Брюксел се изпраща апликационна форма и след оценка на спецификата на обекта се определя и съфинансирането. Общият принцип е този - по-висока доходност - по-голямо съучастие, каза финансовият заместник-кмет.


От делегираните държавни дейности в приходната част на столичния бюджет трябва да влязат 241 млн. лева. Други 18 млн. лв. се очаква да постъпят в общинската хазна от софийския приватизационен фонд. Изравнителната държавна субсидия е 10.5 млн. лв., а целевата субсиия от държавата за капиталови разходи е 2.5 млн. лева.


София няма да тегли нови заеми през 2012-а, а ще гледа да усвои вече одобрените, каза Барбалов. По план през миналата година Столичната община е трябвало да усвои кредити за 131 млн. лева. По-голямата част от тях са от Европейската инвестиционна банка (за метрото, за завода за боклук и за строителството на кръстовища на две нива). Реално са усвоени 20%, съобщи Барбалов. Заради неизпълнението на това перо за 2012-а общинската администрация планира да изразходва 53 млн. лв. от кредитите. Ще се търси възможност за намаляване на валутния риск на заема за строителството на метрото от Японската банка за сътрудничество.


В бюджета на Столичната община ще има 2 млн. лв. повече за зимно почистване, каза специално за БАНКЕРЪ Орлин Алексиев, шеф на Бюджетната комисия към СОС. Той обясни, че това е преходен остатък, който е вкаран малко преди приемането на бюджета.


И малко екзотика - в окончателно гласувания бюджет бяха включени и с 200 хил. лв. повече приходи от очакваните 120 хил. лв. от такса куче. Каква система за контрол ще бъде наложена, за да си плащат кучкарите, никой не се нае да обясни.


Според столичния кмет Йорданка Фандъкова представеният бюджет е реалистичен. Тя лично е настоявала при подготвянето му да се заложи на реализма в приходите и на много ясни приоритети в разходната му част.


Заради справедливостта Фандъкова обеща да се променят данъците и таксите за софиянци, които за тази година останаха непроменени. Което връща в дневния ред презониранирането на града. Очаква се прерайонирането да стане до два месеца.


От гледна точка на обема на приходите си Столичната община е вероятно най-независимата община в България. Около 60% от него се формират от т.нар. собствени приходи - става въпрос за данъци върху недвижимите имоти, такса смет и други по-малки такси, приходи от собственост, приходи от приватизация и концесии, банкови заеми. Остатъкът от средствата се получава от държавния бюджет за делегираните от държавата дейности, изравняваща субсидия и капиталовите разходи.


nbsp;


nbsp;


Религиозните храмове са големи борчлии

Преди дни Столичната община започна усилени проверки за неплатени налози и на вероизповеданията. Мюсюлманското вероизповедание дължи 629 хил. лв. за такса смет. Дълговете са за земята около джамията и други имоти. Не само това вероизповедание обаче има задължения - уточниха от Московска 33.


Проверяваме всички наред без компромиси, каза заместник-кметът по финансите Дончо Барбалов. От вероизповеданията са провели среща с кмета Йорданка Фандъкова и са споделили, че налогът им е много висок. Затова предстои да се договорят с общината и да плащат или на брой контейнери, или пряко с фирма. През изминалата година събрахме 95 млн. лв. от стари задължения, което е с 23% повече в сравнение с година по-рано, обясни Барбалов.


Заместник-кметът отчете, че в бюджета за миналата година е постигнато изпълнение на заложените приходи с 38.9 млн. лв. повече от 2010 година.


nbsp;


Само 10% несъбрани приходи през 2011-а

През 2011 г. Столичната община е постигнала добро изпълнение на своя бюджет. Заместник-кметът Барбалов коментира по повод финансовите резултати: Спрямо първоначално одобрения бюджет изпълнението е 90% от собствените приходи, а спрямо вече последния актуализиран - е 89%, което е над нашите очаквания, които имахме към ноември месец.


За 2011 г. са събрани 90 млн. лв. от стари вземания - основно данъци, такси. Годишният план за такса смет е преизпълнен - 195 млн. лв. при план за 180 милиона. Голяма част от разликата според Барбалов идва от стари вземания. Според него през годината е имало една добра дисциплина и общината се е разпростирала на базата на това, което реално е събрала като приходи.


Общото увеличение на собствените приходи на Столичната община е почти 39 млн. лева. Събраните задължения за минали години от данъци през 2011 г. са били 30.8 млн. лв., а за 2010 г. 27.3 млн. лева. В същото време от такси са получени 50.1 млн. лв. през 2010 г., а за 2011 г. - 64.6 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във