Писалката, с която президентът Георги Първанов подписва договора за присъединяването на България към ЕС на 25 април 2005 г. (днес е в Националния исторически музей, София).