Седем от одобрените от ЕК проекти са подадени от страна на България, като четири  от тях, на стойност 1,25 млн. евро, са с бенефициер Национална агенция за приходите.