ЕП пита кой са петдесетте най-големите получатели на средства от ЕС.