Грижите на борсовите играчи нямат край.
Грижите на борсовите играчи нямат край.