Средствата ще помогнат за осъществяването на реформите в политическата, институционална, правна, административна, социална и икономическа сфера с оглед бъдещото присъединяване към Европейския съюз.