Расте интересът към редките минерали в Арктика, които могат да се използват за разработването на нови технологии − както за граждански, така и за военни нужди.