Брюксел планира разговори с партньори относно евентуална многостранна забрана за разработване и закупуване на запаси от въглеводороди от Арктика.