Демонстрация във Варшава срещу решението на Конституционния съд да забрани абортите, Варшава, 26.10.2020.