Големите масиви от данни са толкова широкообхватни и сложни, че изискват нови технологии, като изкуствения интелект, за обработка.