Епидемията прави по-трудно осигуряването на храна и материална помощ за най-уязвимите хора в обществото.