С бюджет от 243 млрд. евро (по цени от 2018 г.), което е приблизително една четвърт от дългогодишния бюджет на блока за периода 2021 – 2027 г., Регионалният и Кохезионен фонд представляват заедно най-големият инвестиционен инструмент на ЕС.