Председателят на Института за енергийна ефективност на ЕС Юлиан Попов (вляво), смята, че е необходимо да се даде възможност на следващите поколения да се възползват от бъдещите технологии.