"Грийнпийс" настоява да бъде признато правото на хората да произвеждат енергия за собствени нужди без административни пречки.