Обсъждат се варианти за довеждането на допълнителни количества вода към яз. "Студена"