“Участието на ЕБВР ще увеличи допълнително платежоспособността и растежа на групата ни на пазарите, които са приоритет както за нас, така и за ЕБВР", подчертава Кирил Бошов.
“Участието на ЕБВР ще увеличи допълнително платежоспособността и растежа на групата ни на пазарите, които са приоритет както за нас, така и за ЕБВР", подчертава Кирил Бошов.