Част от количествата ток, произведени от ТЕЦ „Марица Изток 2“ ще бъдат включвани към този за битовите потребители.