Изглед към Дуранкулашкото езеро, зад него се вижда Черно море.