Крайните количества, които се очаква да бъдат получени в ЕС, няма да бъдат по-големи от посочените в споразуменията.