Вѝдин е първото голямо пристанище по течението на река Дунав и начална точка на Републикански път I-1, водещ до границата с Гърция при Кулата.