Новата отсечка ще изведе трафика извън село Брестница и ще спести няколко остри и стръмни завои на шофьорите.