Докато едни се ограждат, други идват с парите. Рисунка Петер Шранк