На горната снимка - язовир "Караисен" в нормалното състояние преди десетина години, а на долната - язовирът днес: прекрасно място за денонощна паша на биокрави и биоовце...