Всички 421 машини, с които ще се гласува в чужбина, вече са доставени в консулските и дипломатическите представителства на България зад граница.