Говорителите на ЦИК Таня Цанева и Димитър Димитров.
Говорителите на ЦИК Таня Цанева и Димитър Димитров.